Logo gaudio

Jak TY możesz pomóc?

Każda osoba chcąca dodać swój wkład do niniejszej pracy może to uczynić na kilka sposobów:

 1. Każdy plik audio przechodzi kilkukrotną korektę tekstową przed zamieszczeniem, w tym jest przesłuchiwany przez przynajmniej jednego korektora, ale doświadczenie pokazuje, że i przy kolejnych korektach wciąż znajduje się pewne niedoskonałości. Jeżeli więc zauważycie w nagraniu jakąś niezręczność lub błąd (nie dotyczy kwestii związanych z nienowoczesną konstrukcją języka w plikach tłumaczonych na język polski przed wieloma laty), uprzejmie prosimy o przesłanie nam informacji o tym, najlepiej zawierającej: a) nazwę pliku, b) minutę i sekundę nagrania, c) informację na czym polega błąd.

 2. Jeżeli macie czas i/lub ochotę, istnieje możliwość stałej lub okazjonalnej współpracy. Dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił i zobaczyć na czym może polegać współpraca, na dole niniejszej strony zamieszczamy pliki tekstowe wymagające przesłuchania i ostatecznej korekty. Każdy plik, który przejdzie już ostateczną korektę zostanie zastąpiony przez nowy, wymagający takiej korekty. Prosimy o zacytowanie fragmentu pliku tekstowego, którego dotyczy błąd, lub niezręczność w pliku audio, wraz z propozycją zmiany, lub opisem na czym polega uwaga słuchającego

  Przykłady uwag do jednego z artykułów, jakie otrzymaliśmy od pewnego korektora:
  "antytypami dwunastu książąt z Czwartej Moj. rozdziałów pierwszego i 7-go są więc sekciarscy wodzowie."
  czyta: z czwartej moj rozdziałów

  "dlatego w 4 Moj. rozdział 1 (i nie tylko) są odróżnieni od Aarona, typu klasy Chrystusa."
  czyta: dlatego w czwarta mojżeszowa

  "Idea Boskiej Mocy niewątpliwie jest podstawowym poglądem wyznaniowym kalwinizmu, campbellizmu i adwentyzmu,"
  czy nie powinien czytać: kampbellizmu?

  "obalają ataki na ogólne zarysy czasu proroczego obliczone przez br. Millera oraz pomagają we właściwym życiu."
  czyta: obliczone przez brat Millera
  powinien: obliczone przez brata Millera

  "Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał" Ten artykuł porusza "piekło" przyszłej (...)
  Po wersecie powinna być kropka, bo te dwa zdania czyta jednym tchem"

  "(Obj. rozdział 20 werset 14-ty; rozdział 21 werset 8-my), sprowadzona przez osobę popełniającą grzech zupełnie rozmyślne."
  jest: rozmyślne
  powinno być: rozmyślnie

  Takie i podobne uwagi pozwalają na większy komfort ze słuchania gotowego tekstu audio.

 3. W chwili obecnej ze względów licencyjnych oraz praw autorskich wszystkie pliki mogę udostępniać tylko Wam - moim znajomym. Wiele z plików jednak nie podlega już ograniczeniom wynikającym z prawa autorskiego, co do wielu z nich także posiadam zgodę właścicieli do zamieszczania ich, barierą są jednak względy licencyjne: licencja syntezatora mowy dająca możliwość publikowania (także tylko nieodpłatnego) plików audio w internecie dla ogółu, nie tylko dla moich znajomych, kosztuje [aktualizacja: poprosiłem firmę o ofertę ile to będzie kosztować] 9700 zł + VAT na rok (pliki już udostępnione w tym czasie mogą pozostać udostępnione w następnych latach, natomiast nie można udostępniać nowych bez przedłużenia licencji - koszt przedłużenia jest taki sam jak wykupienia). Jeżeli ktoś z Was życzyłby sobie wesprzeć zbieranie środków na wykupienie licencji, to może to uczynić wpłacając dowolną kwotę na
  konto nr 91 1090 1043 0000 0001 3065 0550 (w BZ WBK).


Pliki do ostatecznej korekty

© 2015 gaudio
Ta strona nie używa cookies.